BIZTOSÍTÁS

обеспечение в общем смысле
* * *
формы: biztosítása, biztosítások, biztosítást
1) обеспече́ние с; предоставле́ние с
2) закрепле́ние с
3) страхова́ние с

biztosítást kötni — страхова́ть(ся)/застрахова́ть(ся) от чего

* * *
[\biztosítást, \biztosítása, \biztosítások] 1. vminek a \biztosítása обеспечение чего-л.;

a létfenntartás \biztosítása — добывание средств к жизни;

a rend \biztosítása — обеспечение порядка;a személyes szabadság \biztosítása — обеспечение личной свободы;
2.vki számára (pf helyé, jegyé) закрепление/броня за кем-л.;
3. kat. охранение, обеспечение;4. vmi ellen (védés, óvás vmitől) предохранение от чегол.;5. (kötvénnyel) страхование; (biztosítási ősszeg is) biz. страховка;

aggkori \biztosítás — материальное обеспечение старости;

állami \biztosítás — государственное страхование; госстрах;baleseti \biztosítás — страхование от несчастных случаев;betegségi \biztosítás — страхование на случай болезни;kötött összegű \biztosítás — окладное страхование;öregségi \biztosítás — страхование по старости; (tőkés országokban) эмеритура;rokkantsági \biztosítás — страхование на случай инвалидности;szállítási \biztosítás — транспортное страхование;tengeri \biztosítás — морское страхование;tűzkár elleni \biztosítás — страхование от огни;újbóli \biztosítás — перестраховка;\biztosítást köt — страховаться/застраховаться от чего-л.;tűzkár elleni \biztosítást köt — застраховывать/застраховать от пожара;új \biztosítást köt — перестраховываться/перестраховаться;\biztosítást megújít — перестраховывать/ перестраховать;
6. bány., ép. крепление, крепь;

bány.

előre való \biztosítás — передовая крепь;
7. (megnyugtatás) уверение, hiv. заверение


Венгерско-русский словарь 

BIZTOSÍTÁSI →← BIZTOSÍTANI

T: 0.160516539 M: 3 D: 3